ИЗДЕЛИЯ ОТ ГРАНИТ, МРАМОР, ВАРОВИК | МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ

Очакваме Ви 02 / 859 31 24
 
 
 
 
 
 

Естествени камъни

Природният камък винаги е бил неразривно свързан с материалната култура на човечеството. Още в зората на своето развитие човекът се е сблъскал с необходимостта от ползване на камъка, за изработване на жизнено необходими за бита предмети. Камъкът е бил основен материал за направа на оръдия на труда, оръжия, украшения, предмети символизиращи смисъла на човешкия живот, култови паметници, жилища и др.

От древността са известни безброй монументални паметници от камък, които и до днес са запазили своето  очарование, изящество и красота. Историята ни отвежда назад във времето, когато камъкът, въплътен в гениални творения на най-древните цивилизации на планетата  е съхранил паметта за отминали събития и личности, вкопали след себе си дълбока диря във времето, с дъх на грандиозно великолепие и блясък.

Дори и днес в света на съвременните строителни технологии и архитектурен дизайн природният камък продължава да се извисява над всички останали материали със своите непреходни качества. Защото той е не само история, традиция, и легенда. Камъкът е и настояще и бъдеще. Съхранил в себе си вечния стремеж на хората към нови завоевания и  нови върхове на човешката цивилизация, той е тук и днес, той ще е в основата и на бъдещите  чудеса на модерното строителство и архитектурата. Защо камъкът е предпочитан материал? Той е не само символ на твърдост, здравина и вечност.  Предпочитан е и заради разностранните му естетически качества, произлизащи от богатото му цветово разнообразие.

В днешно време се  добиват редица  декоративни скални разновидности, сред  които първостепенно значение за строителството, архитектурния дизайн и монументалното изкуство имат гранитите и мраморите.

Гранит

Най-разпространената магмена скала в природата. В състава на гранита участват различни минерали, определящи неговите физико-механични, технологични и декоративни качества.С право заема мястото на отличен строителен и облицовъчен материал! Обвързан е с представата за стабилност, устойчивост, трайност, удобство и уют. Високодекоративните му разновидности внушават усещане за изящество, великолепие и непреходна свежест. Това е материалът за ценителите на изтънчения дизайн и архтектурния разкош. Прилага се еднакво добре за изпълнение на външни и вътрешни настилки и облицовки, за изработване на редица изделия, архитектурни детайли и елементи  с трайно приложение в интериора и екстериора. Изделията, изработени от гранит практически са вечни.

Мрамор

Метаморфна карбонатна скала, със зърнесто-кристален строеж, с разнообразни разцветки и нежен рисунък,  образувана от прекристализацията на варовици и доломити, под въздействието на геоложки процеси в дълбоките части на земната кора.

С богатството на колорита си мраморите създадат  усещане за лекота и ефирност. Понякога имат сложен рисунък, поради наличието на прожилки, рязко отличаващи се от основния цвят на мраморите. Особено се ценят светлите мрамори  характеризиращи се с голяма светлинна пропускливост и специфични отенъци.

Мраморите широко се използват за изпълнение на различни облицовки, настилки, архитектурни детайли и скулптурни фигури, но са подходящи предимно за вътрешни условия. Под въздействие на външни атмосферни влияния полираните мраморни повърхности за кратко време губят свежестта и блясъка си като се превръщат в скучно матирани повърхности със слабо изразен рисунък.

Варовик

Седиментна скала, образувана в резултат на утаечни процеси в условията на огромни водоеми чрез наслояване на седиментни частици от различен произход (органогенен, органохимичен, механичен).
Варовиците имат различно оцветяване: бял, светлосив, кафяв и жълт цвят. Примесите от железни окиси ги оцветяват в кафяв или розов цвят, като им придават топъл отенък - високо ценен декоративен елемент. 

Най-широко използвани в практиката са следните разновидности:    
           

  • Обикновените варовици – това са основният вид седиментни скали, които имат съществено значение за добива на декоративни скални материали. У нас обикновените варовици имат голямо разпространение, но основно значение имат находищата във Врачанския район, Русенско и др. Врачанските варовици са подходящи за производство на плочи за облицовка за вътрешни и външни условия и за архитектурно-строителни детайли и монументални цели
     
  • Черупчестите варовици – органогенни скали с преоблдаващо практическо значение, известни още с наименованието мушелкалк. Декоративността на тези скали се определя предимно от цвета, като розовите оцветявания са предпочитани пред сивобелите и жълтеникавите разновидности.
     
  • Мраморизираните варовици по произход и структура се преходни между варовиците и мраморите. Те имат полукристална структура и по външен вид почти не се различават от мраморите. По физико-механични свойства мраморизираните варовици също малко се различават от мраморите. Тяхна характерна особеност е голямата им якост на натиск, която достига якостта на мраморите. Рисунъкът на тези материали понякога е доста сложен и се определя от наличие на фауна и флора в тях.
     
  • Травертин - пореста скала, образувана от отлагането на горещи или студени разтвори от карбонатни материали. Калцитът се отлага върху растителни останки, поради което в скалата се наблюдават следи от листа и стъбла. Травертинът е силно уплътнена скала с ивичест строеж. Цветът му е сивожьлт, кремав, сивокафяв или в други подобни нюанси. Плътността му варира в много широки граници и зависи основно от пористостта. За декоративни цели се използва травертин с пористост до 30 %. От травертина се произвеждат високодекоративни плочи подходящи за вътрешни облицовки, а понякога в зависимост от плътността му - и за външни облицовки.

В практиката по обработка на декоративни скални материали у нас и в чужбина към категорията на мраморите се причисляват и различните видове мраморизирани варовици, обикновени варовици, травертинът, плътния мушелкалк и др. Към мраморните материали се отнася и серпентинитът, вьпреки че не е карбонатна скала.

Камекс

ШОУРУМ,  гр. София, ул. Луи Айер 2  
тел.: 02/ 859 31 24; 0887 305 372; 0887 290 905
e-mail: kamexm_showroom@abv.bg

Работно време Шоурум: 
от Понеделник до Петък  9:30 ч. - 18:00 ч.
Събота и Неделя - Почивни дни