ИЗДЕЛИЯ ОТ ГРАНИТ, МРАМОР, ВАРОВИК | МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ

Очакваме Ви 02 / 859 31 24
 
 
 
 
 
 

KKW -17,50 лв. / 19,80 лв. / 22,80 лв.

KKW -17,50 лв. / 19,80 лв. / 22,80 лв.

Категория: Препарати за камък

СПЕЦИАЛНО ПОЛИЕСТЕРЕНО ЛЕПИЛО С МНОГО ВИСОК КАПАЦИТЕТ НА ЗАЛЕПВАНЕ - 750 мл., Цветове: сламен, бял, черен, сив, червен, прозрачен

K K W, плод на опита и продължителните проучвания на ЖЕНЕРАЛ® Инженерна Химия в полето на полиестерните адхезиви, е решението на проблема за залепянето и устойчивостта, нерешим чрез използването на обикновените полиестерни лепила.
Всички лабораторни тестове потвърждават този свръх висок капацитет.
Благодарение на свръх високото качество на използваните смоли и на балансираната формула, K K W обединява лекотата на използване и бързината на нанасяне на обикновените полиестерни лепила с по-високото залепяне и въздействие в сравнение с тези, добивани с употребата на традиционните полиестерни лепила, намиращи се на пазара.
Това е причината, поради която това лепило е предпочитано за гранит и за всички онези гладки и ниско порести материали, както и за всички ситуации, при които традиционните лепила могат да срещнат трудности.
Благодарение на ниския коефициент на свиване, K K W се самозаглажда, така че няма нужда от последващи нанасяния, за да се съхрани предишно нанасяне на замазка, защото то няма значима загуба на обем.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ


ФИЗИЧНО СЪСТОЯНИЕ Полутвърдо или/и флуидно лепило  
ЦВЯТ Прозрачно, сламено, бяло, черно, сиво, червено  
ПЛЪТНОСТ при 25 0С (77 0F) 2.2 gr/cm3  
СТАБИЛНОСТ >12 месеца в добре затворен оригинален контейнер, съхранен на сухо място при температура
15 - 25 0С (59 – 77 0F)

  ПРИГОТВЯНЕ
За най-добър резултат смесете 2% до 3% от катализатора (дибензоатен пероксид)  с лепилото. Лепилната формула улеснява измерването. Хомогенната смес ще улесни размесването на катализатора. Нивото на катализа се влияе от температурата и от пропорцията/количеството на катализатора. Едно по-голямо количество втвърдител/катализатор ще увеличи скоростта на втвърдяване, но отслабва адхезивното слепяне. Третираните/залепяните повърхности трябва да са сухи и чисти; порестостта и слабо грубата повърхност на материала спомагат за перфектно залепяне. ЗАБЕЛЕЖКА: за добиване на правилния цвят/нюанс на обработвания/лепения материал могат да се използват подходящи оцветяващи пасти Base Colore за смесване с лепилото. Лепилото, което може да се оцветява, е със сламен цвят (това е основната формула на лепилото). Никога не оцветявайте бяло лепило. Оцветяването може да отслаби действието на лепилото. Втвърденото лепило е изцяло готово за работа (за заглаждане, полиране, зачистване с шкурка, излъскване и т.н.) след 2 до 5 часа.
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СМЕСВАНЕ И НА ВТВЪРДЕНАТА МАСА


ВРЕМЕ ЗА СМЕСВАНЕ
минути 1
ВРЕМЕ ЗА НАНАСЯНЕ минути 1 - 4
ВРЕМЕ ЗА ЖЕЛИРАНЕ минути 5 - 7
КОЕФИЦИЕНТ СВИВАНЕ % 0.60
ТЕМПЕРАТУРА НА ИЗВРЪЩАНЕ   0С(0F)   >80 (>176)
ИЗДРЪЖЛИВОСТ НА ОПЪН (ASTM D638)   mPas   50
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТ ПРИ ОПЪН   mPas   3200
ОТНОСИТЕЛНО УДЪЛЖАВАНЕ % 2.1
СИЛА НА УСУКВАНЕ (ASTM D790) mPas 90
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТ ПРИ УСУКВАНЕ mPas 3400
АБСОРБЦИЯ НА ВОДА gr./kg <0.5

Лепилото K K W е отговорът за решение на проблемите при залепяне дори и при материали, имащи слаба порестост или микропори. Gres порцелановите керемиди (изцяло хомогенни керамични керемиди със стъклен строеж) са включени в този клас материали. Извършените тестове в нашата лаборатория и в кооперация с фабриките за керамични керемиди от “областта на керамични керемиди” в Сасуоло (Модена), показаха, както теоретично беше изразено, стойности на залепяне, сравними с тези, получени с гранита.
Тестовете бяха извършени само с някакъв вид gres порцелановите керемиди и поради асортимента от видове на пазара, клиентът трябва винаги да проверява съвместимостта и дали лепилото е подходящо за специфичния материал, който  се обработва/залепя.
Тестовете, които проведохме, трябва да се считат за напътствие за клиента, както и данните, показани на този лист за техническите данни,  и не представляват гаранция за резултат, който стриктно зависи от различни фактори (почистване на материала, време за катализа, правилно смесване и т.н.)

ПРЕДИ НАНАСЯНЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ТЕСТУВАНЕ ВЪРХУ МАЛЪК СКРИТ УЧАСТЪК

Камекс

ШОУРУМ,  гр. София, ул. Луи Айер 2  
тел.: 02/ 859 31 24;  0889 270 124; 0887 305 372
e-mail: kamexm_showroom@abv.bg

Работно време Шоурум: 
от Понеделник до Петък  9:30 ч. - 18:00 ч.
Събота и Неделя - Почивни дни